កញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ច - ផ្កាយ ៣

កញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ច - ផ្កាយ ៣

សណ្ឋាគារ 3* ឌូបៃ | ការផ្ទេរព្រលានយន្តហោះ | ដំណើរកំសាន្តទីក្រុងឌូបៃ Desert Safari ជាមួយអាហារពេលល្ងាចសាច់អាំង | Dhow Cruise Dinner អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃ | សំបុត្រ Burj Khalifa | ការទស្សនាទាំងអស់ជាមួយការផ្ទេរ | ទស្សនាវីសា | T&C អនុវត្ត

    369,00AEDPrice