កញ្ចប់ប្រណិត - សណ្ឋាគារផ្កាយ ៥

កញ្ចប់ប្រណិត - សណ្ឋាគារផ្កាយ ៥

5* សណ្ឋាគារ | ការផ្ទេរព្រលានយន្តហោះ | ដំណើរកំសាន្តទីក្រុងឌូបៃ | Desert Safari ជាមួយអាហារពេលល្ងាច BBQ | Dhow Cruise Dinner | អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃ | សំបុត្រ Burj Khalifa | ការផ្ទេរទេសភាពទាំងអស់ | ទស្សនាវីសា

    495,00AEDPrice