កញ្ចប់ពិសេស - សណ្ឋាគារផ្កាយ ៤

កញ្ចប់ពិសេស - សណ្ឋាគារផ្កាយ ៤

សណ្ឋាគារ 4* នៅឌូបៃ ការផ្ទេរព្រលានយន្តហោះ | ដំណើរកំសាន្តទីក្រុងឌូបៃ | Desert Safari ជាមួយអាហារពេលល្ងាច BBQ | Dhow Cruise Dinner | អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃ | សំបុត្រ Burj Khalifa | ការផ្ទេរទេសភាពទាំងអស់ | ទស្សនាវីសា | T&C អនុវត្ត

    425,00AEDPrice